Mediumschap is het vermogen om te communiceren met overledenen oftewel de Spirituele Wereld. Uitgangspunt van Mediumschap is dat onze dierbaren in de Spirituele Wereld vanuit een andere frequentie nog met ons in contact kunnen zijn. De grootste taak van een medium is het weer samenbrengen van geliefden, vrienden en familie en hun emotionele band weer te laten herleven. Vanuit deze verbinding ontstaat er (weer) ruimte voor hoop, troost en begrip.
Resonance